Inicio - Blog

Algılayıcı temelleri Bilmen gereken bir şey var

Algılayıcı temelleri-Elektrik algılayıcıları çok nadir görülür Ancak, eğer AC ile ilgili bir şey yaparsanız, bunların farkında olmak gereklidir iletişim için kullanılan uygulamalarda direnç kadar popülerler elektriğin akışını değiştiriyorlar Bu nedenle sinyal filtreleri ve farklı AC voltajı arasındaki geçişler için çok uygundur İşte bu yüzden bunları değişken güç kaynaklarında kullanıyoruz Bunlar elektrik algılayıcılığını öğrenmenin bir kısmı Ancak, bu kılavuz bazı elektrik temelleri hakkında konuşmak için tasarlanmıştır 

Algılayıcılık nedir

Algılayıcı temelleri 1

bir dizi elektrik çemberi

Elektrik algılayıcıları anında enerji depolayan bir elektronik bileşendir Böylece bunu yapmak için manyetik alan kullanıyor Algılayıcıların çoğu, manyetik veya mıknatıslı olmayan bir tekerleğin etrafında (genellikle bakır) kablolar olarak görünür Şu ana çekirdek türlerini kullanabilirler 

Demir çekirdek

Oksijen mıknatısı

Boş mu

seramik manyetik sensörler

Dolayısıyla demir ve çekirdekli sensörler daha büyük bir manyetik alan üreterek daha fazla enerji depolayabilirler  

Algılayıcı temelleri-Algılayıcıların nasıl çalıştığını

Algılayıcı temelleri 2

Algılayıcılar mı

Farkına vardığınız gibi, algılayıcıların çalışması için tekerleğe ihtiyacı olmayabilir Hava algılayıcılarının çoğu, merkezi tutucular olmadan sıkı yalıtılmış kablolardır çünkü Farraday algılama yasası, elektrik döngüsünden geçtiğinde manyetik alan oluşturur 

Kabloları sardığımızda daha büyük bir manyetik alan oluşturur Elektrik bu kümeden geçtiğinde, bir mıknatıs haline gelir Ancak, akış durduğunda elektromanyetik alan parçalanır Bu aşamada, klasik bir kabloyu taklit ediyor

Ancak, tüm elektromanyetik enerjiyi ve elektriği dönüştürmeden ve serbest bırakmadan önce algılayıcılar biraz zaman alır 

Örneğin, elektrik sensörlerini büyük bir su aracı olarak düşünebiliriz Ağır bir su aracınız var ve su akmaya başladığınızda, su arabalarını çalıştırmak için biraz zaman ve enerji gerekir Ancak, dönmeye başladığında ve önemli bir hareket olduğunda, su kaynağını kestiğinizde, dönüşü durdurmak için zaman alacaktır Algılayıcılar aynı şekilde çalışıyor, ama elektrik yükü taşıyorlar  

elektriğe karşı direnç olarak adlandırdığımız şey Manyetik akış ile elektriği algılayan oranı tanımlar Elektronik pazarlarda çeşitli algılayıcılar vardır Hepsinin kendi temel özellikleri, yapısı ve kullanımı vardır

Algılayıcılar ve kapasiteler arasındaki fark

Algılayıcı temelleri 3

elektrik paneli kapasitörleri ve elektrik sensörleri

Algılayıcılar ve kapasitörler aynı şekilde çalışırlar ama çok farklı şekilde çalışırlar Bunların hepsi pasif bileşenler, elektrik devrelerinden enerji depolar ve bırakırlar Ancak, kapasitörler elektrik alanında enerji depolar Bununla karşılaştırıldığında, enerjiyi manyetik alanda depolar ve elektrik şeklinde serbest bırakır Yani buna elektromanyetik algılama diyoruz

İşte bu yüzden algılayıcılığın adı bu Ancak, güç kaynakları gibi yüksek basınçlı elektroliz uygulamalarında kapasitörler kullanırız

Bunları düşük voltajlı uygulamalarda ve genel kullanım için de kullanabiliriz Diğer taraftan, yayın ve televizyon gibi iletişim uygulamalarında elektrik algılayıcılarını kullanıyoruz  

Algılayıcı temelleri-Algılayıcı sembolü

Algılayıcıları uluslararası birimlerle ölçüyoruz Adı, karşılıklı duyguları keşfeden ünlü bilim adamı Joseph Henry Ancak, elektrik sensörlerinin farklı sembolleri böyle görünüyor

Algılayıcı temelleri 4

Elektronik/ Elektronik Semboller

Kaynağı temizleyin Paylaşın bakalım

Elektrik algılayıcılarını nasıl ölçeceğiz

Algılayıcıları nasıl ölçeceğimizi anlamadan önce, algılayıcıları nasıl etkileyeceğimizi öğrenmemiz gerekiyor

Algılayıcı temelleri-Elektriği etkileyen faktörler

Endüstriyel boğucu elektrik birleşimi 

Dört temel faktör sayesinde elektromanyetik sensörleri belirleyebiliriz

Çemberin çarpışma sayısı

Kaya kalp malzemeleri ve sızıntı oranı

Çemberin kesit bölümü

Kablo uzunluğu

Algılayıcı manyetik iletkenliğe orantılıdır Eğer manyetik iletkenliği arttırırsak, algılayıcıları arttırırız Bir düşünelim Havanın göreceli sızıntısı 1 (μm = 1) Çünkü hava seramik gibidir ve aslında mıknatıslı değildir, bu yüzden bir şekilde tekerleğin algılayıcısını artırmaz

Daha fazla algılayıcıya ihtiyacınız varsa, mıknatıslı malzemeleri veya ferromatik malzemeleri kullanmayı düşünün Bu arada, mıknatıslı sensörler yüzlerce (μm = 100 +) çekirdeğe ulaşabilir

Bu nedenle, aynı boyutta algılayıcılar için çok daha fazla algılayıcı algılayıcılar sağlıyorlar İşte bu yüzden üreticiler boş algıları oluşturmaktan kaçınırlar En yüksek mıknatıslı çekirdek kullanımının iyi bir fikir olduğunu düşünebilirsiniz ancak çekirdek türü gücü ve termal verimliliği etkileyebilir 

Metalik ve metal bileşenler, üreticilerin iletkenlerde kullandığı iki çekirdektir Her malzemenin avantajları ve kusurları vardır Örneğin, verilen paket boyutları için ferritik malzemeler genellikle çok yüksek manyetik iletkenlik ve yüksek sensörlü değerlere sahiptir 

Ancak, ısı dengesizliği insanların bu çekirdek materyalini seçmelerini engelleyen bir faktördür Doygunluk seviyesinin üzerindeki çalışma giriş akımı elektronik devrelerin aşırı ısınmasına ve bozulmasına neden olabilir 

Metalik bileşik çekirdekler daha yumuşak doygunluk özellikleri sayesinde daha popülerdir İdeal algılayıcılarınıza daha yakın olabilir Ancak, algılayıcıları seçtiğinizde bunları düşünmeniz gerekir Algılayıcıların elektromanyetik özelliklerini kontrol ediyorlar

Algılayıcı temelleri-Algılayıcı döngüsünün mikrogüvenliğini nasıl hesaplayacağız

Döngü algılayıcısını bulmak için tekerleğin uzunluğunu (L) ve çapını (D) ölçmeniz ve tekerleğin döngülerini (N) hesaplamanız ger Şimdi kareleri (N^2) ve diameter(D^2) yapmalısınız Şimdi kareleri çarpmanız gerekecek Ayrı hesaplamalarda, çapı 18 (18D) ile çarpın ve uzunluğa ekleyin ve 40 (40L) çarpın

İlk denklemi ikinci denkleme ile böl Son denkleminiz aşağıda gösterildiği gibi 

(N^ 2) (D^ 2); (18D + 40L) 

Bu hesaplamalar tekerleğin mikroçiplerini açığa çıkaracaktır Mikro Henry’yi Henry’ye dönüştürmek için, bu analizin sonuçlarını 1.000’e bölmelisiniz Çünkü bizim için 

1 m H = 0,00001 htr 

1H = 100000 m htr    

İnternette bir çember sensörü hesaplayıcısı bulabilir veya bilinen bir değer için alışveriş yapabilirsiniz 

Algılayıcı temelleri-Birleştirilmiş ve paralel algılayıcılar

Elektrik direnci ile kapasitörü birleştirdiğiniz gibi, muhtemelen aynı şeyi algılayıcılarla yapmak istersiniz Algısal deneyimlere göre, elektrik direnciyle aynı şekilde birleştirilmiş ve eşleştirilmiştir Bu nedenle, birleştirilmiş ve paralel direnç denklemleri elektrik denklemlerine benzer 

Seri sensörler, direnç gibidir Diyelim ki iki zincirlenmiş algılayıcınız var (L1 ve L2) Bu denklem aşağıda gösterildiği gibi

Toplam = L1 + L2 

birbirine bağlı elektrik şeması

Kaynağı temizleyin Paylaşın bakalım

Bu mantıklı çünkü tüm elektrik akımı aynıdır Böylece taslak değişirse, tüm elektrik farklılıkları aynıdır Ve eğer birbirimize bağlanırsak, her sensörden daha az algılayıcı olacaktır 

Dolayısıyla, elektrik bölünmesi nedeniyle her sensörün elektrik akımı devreden geçen miktardan daha küçüktür Yani manyetik akım ve akım oranı farklıdır Bu nedenle, denklem şu şekilde gösterildiği gibi

Toplam = 1/(1/L1+1/L2)

birleştirildiğinde elektrik şeması

Kaynağı temizleyin Paylaşın bakalım

Algılayıcı temelleri-Algılayıcıların depoladığı enerji miktarı

Bu bölümde elektrik algılayıcılarını nasıl hesaplayacağımızı açıklayacağız 

Örneğin, 15 amper elektrik akımının 200 miliampanlık bir algılayıcıdan geçtiğini söyleyelim Depolanan enerji, rüzgarın karesi ile çarpılmış bir elektrik enerjisinin çarpısıdır 

Denklemlerimizin şablonları şöyle görünüyor

U = 1/2L* I^2 

Örneğimizi kullanarak, yapmamız gereken ilk adım, mH (millihenrys) bir H (henrys) çevirmektir Bunu yapmak için mH algılayıcı değerini 10^-3,3 ile çarpmanız gerekir Sonuç olarak, hesaplamalar ve sonuçlar aşağıda gösterildiği gibi 

200 mil saat* 10^-3 = 0,2 saat

Henry’nin elektriğini aldığımızda manyetik alanın enerjisini hesaplayabiliriz Sonuçlar şunlardır

U = 1/2(0.2)* 15^2

U = 22.5 yanık kulak   

Algılayıcı manyetik alanda depolanan enerjiyi hesaplamak için standart bir formüldür 

Algılayıcı temelleri-Algılayıcı Uygulamalar

Elektrik algılayıcıları devredeki boğazlardır 

Önceki bölümde, elektrik algılayıcılarının bazı amaçları hakkında kısa bir konuşma yaptık Ancak, biraz daha yakından bakalım ve bunlardan bazılarını genişletin Biz elektrik algılayıcılarını kullanıyoruz

Yükseltici dönüştürücü, DC çıkış voltajını artırmaya yardımcı olurken elektrik akımını azaltır 

Kısa akışlı AC güç kaynağı yalnızca DC’ye elektrik akışına izin verir

farklı frekansların ayrılması

Radyo devreleri, analog devreler ve ayarlanmış devreler

elektrikler, transformatörler, röle ve diğer elektronik aletler ve dönüştürücüler

Bunlar en yaygın algılayıcı uygulamalar ve radyo uygulamalarında daha yüksek frekanslı algılayıcılar kullanabiliriz  

Parçalar mı

Önemli olan şunu unutmayın, elektrik algılayıcılarını standart bir çizelge kullanarak ölçemezsiniz Ancak, yerleşik RLC ölçümleri içeren belirli modelleri bulabilirsiniz Ama size en doğru sonuçları söylemeyecek Algıları doğru ölçmek için RLC hesaplayıcısını kullanmanız gerekir Değerleri ölçmek için hızlı bir test çalıştıran bir algılayıcıyı bu hücreye bağlayabilirsiniz Alternatif olarak, önceki kılavuzdaki bazı bilgileri kullanarak algılayıcıları nasıl hesaplayacağınızı öğrenebilirsiniz Ama umarım bu metnin yardımcı olduğunu keşfetmişsinizdir Her zamanki gibi, okuduğun için teşekkürler 

Hommer Zhao
Merhaba, ben WellPCB'nin kurucusu Hommer. Şimdiye kadar dünya çapında 4.000'den fazla müşterimiz var. Herhangi bir sorunuz benimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Şimdiden teşekkürler.

Servicios