Inicio - Blog

WiFi Kızılötesi Geliştirici Internet bağlantısı için genel uzaktan kumanda

Kızılötesi patlayıcı nedir

Televizyon için kızılötesi uzaktan kumanda

WiFi IR Blaster’ın nesi

Akıllı ev, eşya ağı aygıtlarını kullanıyor

bir kablosuz kızılötesi verici nasıl yapılır

Espressif ESP8266 ESP-01 veya NodeMCU Geliştirme Girişi

Arduino Nano R3

NPN Genel Kristal Tüp

Adagio, kızılötesi ışık diod

Düğüm MCU Sabitleme

Arduino IDE

Standart ESP8266 ESP-01 blok

kavramlar mı

kızılötesi LED’li bir mikro denetleyici devresi

Daha iyi bir seçenek nedir

USB Seri Bağlantı Noktası

Arabanın güç ayarlaması

Birden Çok Giriş/ Çıkış Başlığı

deney tahtasına karşı dostça bir tasarım

ESP8266 NodeMCU Mikrodenetleyici

Elektrik haritası

WiFi Kızılötesi Geliştirici Internet bağlantısı için genel uzaktan kumanda_1

IR LEDs Serisi ESP8266 Düğüm MCU Grafiği

WiFi Kızılötesi Geliştirici Internet bağlantısı için genel uzaktan kumanda_2

IR LEDs’in eşleştirilmiş ESP8266 düğümü MCU şeması

Şifre mi

Proje için Olası Geliştirmeler/ Değiştirmeler

Patlayıcıların varolan uzaktan kumandadan gelen komutları taklit etmesini öğreten öğrenme özelliklerini içerir

Amazon Echo gibi ses kontrolü için entegre edilmiştir

vantilatörleri ve diğer geleneksel elektrikleri denetler

uzaktan kumandayı kullanan kişi

Bağlayın, bağlayın

Servicios